Thứ sáu, 30/12/2022, 08:26 (GMT+7)

TPBVSK Nordisk Lys Hud và Vakker/Ren Hud vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

(Tiếp thị Gia đình) - TPBVSK Nordisk Lys Hud và Vakker/Ren Hud mới đây đã bị Cục An toàn thực phẩm đưa ra cảnh báo khi vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, thời gian vừa qua tại các đường link:

https://khoedepshop.vn/my-pham-lam-dep/my-pham-lam-trang-da/vien-uong-lam-trang-da-nordisk-lys-hud-1.html;

https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-U%E1%BB%91ng-Ph%E1%BB%A5c-H%E1%BB%93i-V%E1%BA%BB-Tr%E1%BA%AFng-S%C3%A1ng-C%E1%BB%A7a-L%C3%A0n-Da-Nordisk-LysHud-H%E1%BB%99p-68-Vi%C3%AAn--Nh%E1%BA%ADp-Kh%E1%BA%A9u-Nauy-i.27062157.5609641513

https://tiki.vn/vien-uong-trang-da-va-nuoi-duong-lan-da-nordisk-lys-hud-p33743797.html;

https://beecost.vn/vien-uong-phuc-hoi-ve-trang-sang-cua-lan-da-nordisk-lyshud-hop-68-vien-nhap-khau-nauy-p.1__5609641513__27062157;

đang quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordisk Lys Hud và trên đường link: https://ngaymoi24h.vn/ra-mat-thi-truong-viet-nam-5-dong-san-pham-tu-pharmatech.html đang quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordisk Lys Hud và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vakker/Ren Hud khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, nội dung quảng cáo không phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

canhbaocattp

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Bài Mới